Szczep im. Romualda Traugutta

Aktualności:

Członkowie Szczepu

Szczep

Komenda

phm. Jakub Dyktyński:
Komendant Szczepu im. R. Traugutta, drużynowy 7 ŁDH „Płomienie”

phm. Weronika Skrzypek HR:
zastępczyni komendanta Szczepu im. R. Traugutta, członkini komendy Hufca Łódź-Polesie ds. organizacji i promocji, przewodnicząca Szczepowej Komisji Stopni Harcerskich, drużynowa GZ „Radosne Pszczółki”

pwd. Halina Kuran HR:
kwatermistrzyni i skarbniczka szczepu, drużynowa 4 ŁDH

HR Marcin Bąk:
członek komendy Szczepu ds. organizacji, członek Komisji Stopni Harcerskich Szczepu

pwd. Szymon Skrzypek:
członek komendy Szczepu ds. promocji i informacji, drużynowy Próbnej Drużyny Harcerskiej

Drużynowi

pwd. Adam Plicha HR:
drużynowy 47 ŁWDW, instruktor Zespołu Promocji i Informacji oraz Retmanatu Hufca Łódź-Polesie, członek Komisji Stopni Harcerskich Szczepu

HO Maciej Baśnik:
drużynowy Próbnej Drużyny Wędrowniczej, „instruktor drużyny” 47 ŁWDW, członek Komisji Stopni Harcerskich Szczepu

Krąg

pwd. Michał Tracz:
przewodniczący Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”

phm. Maciej Szmit:
instruktor Harcerskiego Instytutu Badawczego GK ZHP oraz Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”

pwd. Marek Kijewski:
instruktor Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”

pwd. Weronika Sobańska:
instruktor Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”

pwd. Bartłomiej Szostek HR:
instruktor Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”

Hufiec

phm. Michał Wacławski HR:
Komendant Hufca Łódź-Polesie, członek Komisji Stopni Harcerskich Szczepu

phm. Olga Skowrońska HR:
skarbniczka Hufca

pwd. Kacper Rembowski:
instruktor Komisji Rewizyjnej oraz Namiestnictwa Wędrowniczego Hufca Łódź-Polesie, Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów im. Janusza Boisse „K14S”

pwd. Grzegorz Janiczek:
instruktor Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca Łódź-Polesie

Otwarte próby przewodnikowskie

HO Aleksandra Lasota:
przyboczna GZ „Radosne Pszczółki”

sam. Julia Jaros:
(p.o. drużynowej) przyboczna 4 ŁDH

sam. Barbara Mokwińska:
przyboczna 4 ŁDH

2015 Szczep im. Romualda Traugutta