Szczep im. Romualda Traugutta

Aktualności:

Fabuła

Jest rok 1504, kończy się epoka średniowiecza, a zaczyna się renesans. Era najważniejszych odkryć geograficznych, rozwoju nauki i kultury. Wenecja umacnia swoją handlową potęgę, dzięki czemu republika staje się coraz większa. Miasta powoli się przeludniają, więc zaistniała potrzeba żeby przenieść się na wcześniej niezamieszkałe tereny.

 

W zaistniałej sytuacji Doża Wenecji musiał podjąć stanowcze kroki i zgromadził najważniejsze rody kupieckie, aby naradzić się co zrobić z problemem przeludniającego się państwa. Wśród zgromadzonych zrodził się pomysł, aby zebrać ze sobą biedniejsze rodziny z różnych terenów republiki i wyruszyć na dzikie południe, żeby zbudować tam nową osadę. Jeden z rodów będzie musiał przewodniczyć tej wyprawie, aby dopilnować budowy nowego miasta i wybrać rodzinę, która stanie na jego czele. Do tego zadania został wybrany jeden z najważniejszych  i zarazem najstarszych rodów Wenecji, czyli Traugutti.

2015 Szczep im. Romualda Traugutta