Szczep im. Romualda Traugutta

Aktualności:

Obóz szczepu

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tegorocznego obozu!

Termin:

Harcerze – 5-25.07.2021 r.

Zuchy – 5-11.07.2020 r.

Miejsce:

Baza Hufca ZHP Łódź-Polesie w Strużnicy

Koszt:

Harcerze – 1200 zł
Zuchy – 750 zł

Wędrownicy – 900 zł

2015 Szczep im. Romualda Traugutta