Aktualności:

3ŁDH „Tuguart”

Drużyna o burzliwej i bujnej historii. Została założona w 1915 roku i była drużyną sztandarową.

Na historycznej plakietce drużyny znajdują się nazwa i imię patrona drużyny oraz symbole, stanowiące łącznik między patronem, przeszłością drużyny i teraźniejszością. Najpełniej i w najprostszy sposób na związek ten wskazuje hasło „1863-1915-DZISIAJ”. 1863 – to rok wybuchu powstania styczniowego, którego dyktatorem był patron drużyny. 1915 – to data powstania drużyny. Poza tym na plakietce znajduje się kosa osadzona na sztorc – symbol powstania styczniowego i walki o niepodległość Polski w okresie zaborów, barwy narodowe w kształcie strzały oraz lilijka.

Do 1994 r. „Trójka” była drużyną męską, później koedukacyjną. Jej wychowankowie przez wiele lat zasilali szeregi kadr szczepu im. R. Traugutta i Hufca ZHP Łódź-Polesie, m.in. w latach 80-tych dh Mariusz Gajderowicz wchodził w skład komendy hufca, dh Tadeusz Żyliński do końca lat 90-tych pojawiał się w roli kwatermistrza zgrupowania obozów hufca w Strużnicy, a dh Jakub Milczarek był współzałożycielem i wice-prezesem Harcerskiego Klubu Łączności SP7ZKV przy Komendzie Hufca Łódź-Polesie.
Od 1991 r. nieformalnym hymnem drużyny była „Droga”.

Oprócz tego tradycją w 3ŁDH było w ostatnich latach istnienia noszenie czarnych beretów, jako mundurowego nakrycia głowy.

Na kryzys działalności drużyny nałożyły się zmiany w strukturze polskiego szkolnictwa. Próba nadania jednostce specjalizacji przyszła zbyt późno i nie powiodła się – osłabionej drużynie nie udało się utrzymać wystarczającej liczebności w roku, w którym nie prowadzono naboru klas pierwszych w I L.O. w Łodzi.

Rozwiązana z zachowaniem numeru wiosną 2003, reaktywowana została we wrześniu 2005 jako drużyna męska, survivalowo – trekingowa. Aktualnie numer „3” – jakże ważny dla szczepu – nosi drużyna kadrowa „Tuguart ”

Wraz ze zmianą charakteru drużyny zmieniły się także jej tradycje i zwyczaje. Do najważniejszych należy zaliczyć:
• Maskotką drużyny stała się stonoga, wykonana z szalika pierwszej drużynowej. Wraz z nową tradycją kolejni członkowie doszywają kolejne nogi do stonogi w postaci wypchanej skarpeteczki małego dziecka wraz z wyszytym imieniem.
• Obrzędową pieśnią drużyny jest „Wędrują ludzie” i „Pieśń instruktorska”.
• Nazwą zwyczajową jest TUGUART (jakby ktoś się nie domyślił to Traugutt czytany wspak).
• Bohatera oficjalnie jeszcze nie ma, ale jest otworzona kampania bohater, zadania rozpisane i częściowo zrealizowane. Finisz mamy nadzieję niebawem. Zdobywamy imię Romualda Traugutta.
• Wraz z wprowadzeniem konstytucji drużyny na początku reaktywacji co roku jest wybieramy drużynowy, a każdy członek musi wyrazić swoją chęć dalszej przynależności do drużyny.
• Specyficzny charakter drużyny, składającej się z kadr z innych jednostek Szczepu powoduje, że nie mamy „typowych” zbiórek. Tym nie mniej nie brak nam pomysłów na realizowanie wszelkich form i metod charakterystycznych dla wędrowników.

Kolejni drużynowi:
Anna Cichosz
Marta Wawrzyniak
Magdalena Dąbkowska

Małgorzata Kowalczyk

Kontakt z nami:
3ldh@googlegroups.com
http://blog100nogi.wordpress.com/

2015 Szczep im. Romualda Traugutta