Aktualności:

Nasza historia

Historia Szczepu im. R. Traugutta sięga okresu I wojny światowej i zaborów. Poniżej publikujemy oś czasu z zaznaczonymi poszczególnymi wydarzeniami z naszych dziejów. Zbieraniem dorobku szczepu zajmuje się Komisja Historyczna Szczepu im. R. Traugutta. Oś będzie sukcesywnie uzupełniana.

2015 Szczep im. Romualda Traugutta