Aktualności:

Grupa Kwatermistrzowska

Grupa kwatermistrzowska składa się z harcerzy, którzy jeździli i chcą jeździć na kwaterki przygotowujące bazy zarówno do  przyjazdu uczestników jak i zamykające bazy. Ich działalność nie ogranicza się tylko do tego. Uczą się pracy ze sprzętem pionierskim, tworzą użyteczne rzeczy, pomagają kiedy potrzeba i wspólnie spędzają czas poprzez organizację wspólnych wyjazdów i wyjść.

Grupa ma na celu uczenie harcerzy obsługi, naprawy  i konserwacji sprzętu pionierskiego, tak by służył latami i był bezpiecznie używany. Harcerze z Grupy Kwatermistrzowskiej działają również w innych jednostkach Szczepu.

2015 Szczep im. Romualda Traugutta