Aktualności:

Komenda szczepu

Komendant Szczepu

phm. Jakub Dyktyński – komendant

phm. Jakub Dyktyński HO
jakub.dyktynski@zhp.net.pl

Zastępczyni Komendanta Szczepu

phm. Weronika Skrzypek HR
weronika.skrzypek@zhp.net.pl

Rada Szczepu

4 ŁDH:

  • HO Julia Jaros – drużynowa
  • Zuzanna Klimkiewicz – przyboczna

47 ŁWDW:

  • pwd. Adam Plicha HR – drużynowy
  • HO Krzysztof Szostek – instruktor drużyny
  • dh. Antonina Tarnowiecka – przyboczna
  • dh Wojciech Wierzbicki – kwatermistrz drużyny i szczepu

PDW:

  • HO Maciej Baśnik – drużynowy
  • pion. Aleksandra Dylikowska – przyboczna
  • dh Seweryn Woliński – przyboczny

GZ:

  • HO Aleksandra Lasota – przyboczna

2015 Szczep im. Romualda Traugutta