Szczep im. Romualda Traugutta

Komenda szczepu

Jakub DyktyńskiKomendant szczepu phm. Jakub Dyktyński HO

Olga Skowrońska

Z-ca komendanta szczepu phm. Olga Skowrońska HR

Michał Wacławski

Z-ca komendanta szczepu – pwd. Michał Wacławski HR

Weronika Skrzypek

Członkini komendy szczepu – pwd. Weronika Skrzypek HR

 

 

 

2015 Szczep im. Romualda Traugutta