Szczep im. Romualda Traugutta

Aktualności:

Harmonogram

Najbliższe działania Szczepu

Marzec 

Bieg Harcerski

Wyjazd kadrowy

Kwiecień 

Święto Hufca Łódź-Polesie

Czerwiec 

Manewry Szczepu

Lipiec

HAL 2019

2015 Szczep im. Romualda Traugutta