Szczep im. Romualda Traugutta

Aktualności:

Harmonogram

Najbliższe działania Szczepu

13.12 Wigilia Szczepu w  I LO

14.12 Wigilia instruktorsko – absolwencka w I LO

25.01 Święto Szczepu

21.02 Dzień Myśli Braterskiej

24 – 26.04 L Rajd z Piosenką

5 – 7.06 Manewry szczepu

6 – 26.07 Obóz szczepu w Strużnicy

2015 Szczep im. Romualda Traugutta