Szczep im. Romualda Traugutta

Aktualności:

Instruktorzy szczepu

phm. Jakub Dyktyński, Komendant Szczepu im. R. Traugutta, drużynowy 7 ŁDH „Płomienie”.

phm. Michał Wacławski, Komendant Hufca Łódź-Polesie, członek Komisji Stopni Harcerskich Szczepu

pwd. Marek Kijewski, członek członek Kręgu Starszyzny i Instruktorów im. Janusza Boisse „K14S”

pwd. Halina Kuran, drużynowa 4 ŁDH „Błyskawica” im Mariusza Zaruskiego

pwd. Szymon Skrzypek, drużynowy 45 ŁDH

pwd. Adam Plicha, drużynowy 47 ŁWDW

pwd. Jan Dyktyński, drużynowy GZ „Brykające Tygryski”

pwd. Weronika Skrzypek, zastępczyni Komendanta Szczepu im. R. Traugutta, drużynowa GZ „Radosne Pszczółki”

pwd. Weronika Sobańska, instruktorka Namiestnictwa Harcerzy „Buki” Hufca Łódź-Polesie

pwd. Michał Tracz, przewodniczący Kręgu Starszyzny i Instruktorów im. Janusza Boisse „K14S”

phm. Maciej Szmit, Instruktor Harcerskiego Instytutu Badawczego GK ZHP

pwd. Grzegorz Janiczek, członek Zespół Kwatermistrzowskiego Hufca Łódź-Polesie

2015 Szczep im. Romualda Traugutta