Aktualności:

Instruktorzy Szczepu

Szczep

Komenda

phm. Jakub Dyktyński (otwarty hm):
Komendant Szczepu im. R. Traugutta, drużynowy 7 ŁDH „Płomienie”, członek Komisji Stopni Harcerskich Szczepu

Drużynowi

HO Antonina Tarnowiecka (otwarte pwd.):
drużynowa 47 ŁWDW

HO Julia Jaros (otwarte pwd.):
drużynowa 4 ŁDH, członkini Komisji Stopni Harcerskich Szczepu

HO Aleksandra Lasota (otwarte pwd.):
drużynowa GZ „Radosne Pszczółki”, członkini Komisji Stopni Harcerskich Szczepu

HO Maciej Baśnik (otwarte pwd.):
drużynowy Próbnej Drużyny Wędrowniczej, „instruktor drużyny” 47 ŁWDW, członek Komisji Stopni Harcerskich Szczepu oraz Retmanatu Hufca Łódź-Polesie

Krąg

pwd. Michał Tracz:
przewodniczący Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”

phm. Maciej Szmit (otwarty hm):
instruktor Harcerskiego Instytutu Badawczego GK ZHP oraz Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”, były drużynowy 4 ŁDH

pwd. Marek Kijewski:
instruktor Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”, były drużynowy 6 ŁDSH

pwd. Weronika Sobańska:
instruktor Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”, była drużynowa 48 ŁDH

pwd. Bartłomiej Szostek HR:
instruktor Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”, były drużynowy 47 ŁWDH

pwd. Halina Kuran HR:
instruktorka Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”, była drużynowa 4 ŁDH

pwd. Szymon Skrzypek:
instruktor Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”, były drużynowy 45 ŁDH

pwd. Adam Plicha HR:
„instruktor drużyny” 47 ŁWDW, członek KSW, były drużynowy 47 ŁWDW

Hufiec

hm. Michał Wacławski HR:
Komendant Hufca Łódź-Polesie, członek Komisji Stopni Harcerskich Szczepu, były zastępca komendantki szczepu, były drużynowy GZ Ogniste Smoki

phm. Weronika Skrzypek HR (otwarty hm):
członkini komendy Hufca Łódź-Polesie ds. organizacji i promocji, szefowa Zespołu Promocji i Informacji Hufca Łódź-Polesie

phm. Olga Skowrońska HR (otwarty hm.):
skarbniczka Hufca, była komendantka szczepu, była drużynowa GZ „Radosne Pszczółki”

hm. Maciej Cichosz:
Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Łódź-Polesie

hm. Magdalena Dąbkowska-Dworniak HR:
instruktorka Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Łódź-Polesie, była komendantka szczepu

pwd. Kacper Rembowski (otwarty phm.):
instruktor Komisji RewizyjnejNamiestnictwa Wędrowniczego Hufca Łódź-Polesie oraz Kręgu Instruktorów, Starszyzny i Seniorów „K14S” im. Janusza Boisse „Bladego”, były drużynowy 47 ŁWDH

Chorągiew

hm. Katarzyna Kurowska HR:
Przewodnicząca Rady Chorągwi, Namiestniczka Harcerzy Starszych oraz instruktorka Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Łódź-Polesie

Otwarte próby przewodnikowskie

HR Marcin Bąk:
członek Komisji Stopni Harcerskich Szczepu

HO Barbara Mokwińska:
przyboczna 4 ŁDH

2015 Szczep im. Romualda Traugutta