Szczep im. Romualda Traugutta

Aktualności:

Skład komisji

phm. Weronika Skrzypek HR – przewodnicząca

phm. Michał Wacławski HR – członek komisji

pwd. Sobańska Weronika HO – członek komisji

pwd. Halina Kuran HR – członek komisji

pwd. Adam Plicha HR – członek komisji

HR Marcin Bąk – członek komisji

Kontakt z komisją stopniweronika.skrzypek@zhp.net.pl

2015 Szczep im. Romualda Traugutta