Aktualności:

Wspomnienia

Wacław Bak, drużynowy 3 ŁDH w latach 1934-39 (tekst z 1996 roku)

W 1916 roku powstała 3 Drużyna Harcerska im. R. Traugutta, która istnieje do dziś i obchodzi piękny jubileusz 80-cio lecia swej działalności. Z relacji starszych harcerzy usiłowałem odtworzyć historię drużyny, ponieważ źródłowe dane zaginęły lub zostały zniszczone po wkroczeniu Niemców do Łodzi we wrześniu 1939 r.

Z ważniejszych zdarzeń tego okresu należy wymienić udział harcerzy-ochotników w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, jak również działalność konspiracyjną wielu naszych druhów w „Szarych Szeregach” w czasie okupacji 1939-1945.
Drużynowymi w tym czasie byli m.in. Mieczysław Iwański, Władysław Wyszkowski, Roman Goździk, Jerzy Pawlak, Jerzy Wolski, Artur Müller, Wacław Bak i Janusz Włodarski.

Od 1932 roku organizowane były obozy letnie w Gibach k/Sejn i w Podzamczu k/Chęcin, następnie w Ostrowie nad jeziorem Narocz (obecnie Litwa), w Stężycy k/Kartuz, w Pieczarnej k/Zaleszczyk nad Dniestrem (obecnie Ukraina) i ostatni w Spale 1939 r.
W czerwcu 1933 r. drużyna brała udział w Zlocie Chorągwi Harcerzy w Osinach k/Głowna oraz w lipcu 1935 w Jubileuszowym Zlocie ZHP w Spale. Od zimy 1933 drużyna wyjeżdżała na własne kursy narciarskie dwukrotnie do Zwardonia i cztery razy do Murzasichla.

Jesienią 1934 powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa, do którego należeli rodzice naszych harcerzy. Koło bardzo aktywnie zajęło się zdobywaniem środków pieniężnych, które umożliwiały organizowanie akcji letnich i zimowych w atrakcyjnych miejscowościach w Polsce.

2015 Szczep im. Romualda Traugutta