Aktualności:

6WŁDH

6łwdh

6 WŁDH im. Władysława Wagnera

Rozwiązana we wrześniu 2006 z zachowaniem numeru

Ostatni drużynowy:

pwd. Błażej Kubiak

O drużynie:

Powstała 27 września 1977 roku, przejmując numer po wcześniej działającej w Szczepie drużynie teatralnej. Oznaczenie specjalizacji żeglarskiej pojawiło się w skrócie nazwy drużyny przed literą przynależności do Chorągwi Łódzkiej, ponieważ w tamtym czasie działała już w Łodzi wodna „szóstka”.

W okresie swojego działania drużyna wychowała wielu żeglarzy i sterników. Jej instruktorzy, po zakończeniu służby w macierzystej jednostce, często zasilali później szeregi kadry szczepu i hufca – dh Krzysztof Wasiljew był  zastępcą komendanta szczepu im. R. Traugutta, dh Wiktor Wróblewski pełnił funkcję Retmana Hufca ZHP Łódź-Polesie, później Pilota Chorągwi Łódzkiej, a obecnie został kierownikiem Wydziału Specjalności Głównej Kwatery.

Od 1993 roku drużynowi przekazywali sobie funkcję zawsze podczas rejsu – rangę tradycji zwyczaj ten zyskał 28 sierpnia 1993 na wyspie Gilmie. Rejs drużyny zazwyczaj odbywał się w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia. Po powrocie z rejsu, w kręgu drużyna śpiewała „Pożegnanie Liverpoolu”, natomiast po powrocie z jakiegokolwiek wyjazdu „Pożegnalny ton”. Dwa razy w roku drużyna wyjeżdżała na łódki do Sulejowa.

W związku ze zmniejszeniem długości trwania liceum a co za tym idzie zmniejszeniem ilości licealistów drużyna została rozwiązana.

2015 Szczep im. Romualda Traugutta