Aktualności:

List do rodziców harcerza.

Dzięki czujności harcmistrza Marcina Binasiaka, wieloletniego instruktora Chorągwi Łódzkiej, udało się nabyć za pomocą środków prywatnych list do rodziców harcerza 3 ŁDH im. Romualda Traugutta.

Poniższy list jest jedną z najstarszych pamiątek, jakie harcerze Szczepu imienia Romualda Traugutta posiadają na stanie. Został nadany przez ówczesnego kwatermistrza drużyny – druha Kowanielika. Adresatem byli państwo Krajewscy, których syn był członkiem zastępu Sokoły w 3 ŁDH.

 

List został nadany 9 marca 1922 roku. W liście, powielonym za pomocą kalki, kwatermistrz zwraca się  z prośbą o zakup munduru.Powołuje się w nim na osobę dyrektora Jana Czeraszkiewicza oraz opiekuna drużyny z grona pedagogicznego. Wśród zalet wymienia niską cenę tudzież wysoką praktyczność ;-)

Z listu wyczytujemy również, że ówczesny mundur kosztowa ok. 7000- 10000 marek polskich oraz że był w kolorze khaki.

Kwatermistrz zwraca się na koniec z prośbą o odpowiedź oraz o ewentualne przekazanie zaliczki w wysokości 4 500 marek.

Lis opatrzony jest pieczęcią drużyny oraz pieczęcią roboczą z miejscem na numer listu. Jak widać, tego typu dokumenty były skrzętnie katalogowane. Powyższy dokument zostanie przekazany Komisji Historycznej Hufca Łódź-Polesie, dzięki czemu będzie mógł być zabezpieczony i udostępniony do oglądania.

Z tego miejsca ponownie dziękujemy harcmistrzowi Marcinowi Binasiakowi za informację o aukcji.

2015 Szczep im. Romualda Traugutta